Programförklaring – Scenkonstgruppen Barra Barra

I Barra Barra utgår vi från en idé om en alternativ scenkonst där musik, dans och teater är likvärdiga och interagerande delar. Vi inspireras av gränsöverskridande verk där konstnärligheten låter sig befruktas av kulturella olikheter, av möten mellan globala strömningar och lokala identiteter.

I våra verk vill vi förena mångbottnade gestaltningar med åskådarens medskapande fantasi. Vi strävar efter att kombinera ett lekfullt scenspråk med en lyhördhet inför komplicerade frågeställningar och för kulturella gränsdragningar.

Människan och hennes behov av förflyttningar över kulturella och språkliga gränser är i centrum i vårt undersökande arbetssätt. Ytterst vill vi bidra till en förstärkning av människors rätt att tänka fritt och att agera självständigt.

Den ”gatuteaterestetik” vi arbetar med inbjuder till ett tydligt publikt tilltal och till ett bejakande av teaterala uttrycksmedel. Den teatertradition vi knyter an till innefattar exempelvis Commedia dell’arte.

Vårt ideal är en ”fattig teater”, sparsam på yttre storslagna effekter men rik på tankar och känslomässigt innehåll. Vi arbetar kollektivt, samtidigt som var och en har ett särskilt ansvar för den egna specifika kompetensen. Ensemblens olika konstnärliga bakgrunder uppfattar vi, liksom olikheterna i kultur och språk, som en tillgång.

Vi vill förverkliga mångfaldens möjligheter inom scenkonsten i en djupare bemärkelse, vi föredrar det associativa berättandet framför det linjära, mångtydighet framför entydighet, poesi framför propaganda. Kort sagt, dialog framför förkunnelse.

Scenkonstgruppen Barra Barra, Malmö februari 2011

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.