Bräckt vatten – scenkonstverket

BräcktVatten05_Domkyrkoforum_121117

Utanför Domkyrkoforum i Lund

BräcktVatten07_Domkyrkoforum_121117

Dan Percy Svensson, Sofia Söderberg och gäster.

BräcktVatten04_Domkyrkoforum_121117

Elin Iskra

BräcktVatten06_Domkyrkoforum_121117

Anders Granström

Bräckt vatten handlar om att leva tillsammans och att ha sin bakgrunder i skilda sociala, etniska, religiösa eller kulturella tillhörigheter.

Premiären ägde rum 17 november 2012, i Domkyrkoforum i Lund.

Musiken som framfördes skrevs av Dan Percy Svensson och Sofia Söderberg. Dikterna var skrivna av Aldo Iskra.

Barra Barra utgjordes av bildkonstnären och filmaren Åsa Maria Bengtsson, skådespelaren och berättaren Anders Granström, regissören och textförfattaren Aldo Iskra, journalisten Elin Iskra, filmaren och skribenten Thore Soneson, musikern Dan Percy Svensson, dirigenten och sångaren Sofia Söderberg.

I det efterföljande samtalet deltog imam Salahuddin Barakat, domkyrkokaplan Lena Sjöstrand, docent Pernilla Ouis, samhällsdebattören och artisten Behrang Miri, styrelseledamoten i Bosniska islamiska församlingen i Malmö Ask Gasi, skådespelaren Susanna Santrac och regissören Zeljko Santrac. Publiken bidrog med synpunkter och sina tankar.

Filmen Bräckt vatten producerades med stöd från stiftelsen Framtidens Lund. Presentationen och det efterföljande samtalet genomfördes i samarbete med Lunds domkyrkoförsamling och studieförbundet Ibn Rushd.

Annons
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

I havet av svartklädda män – ett radiodrama

Nils Poppe (i Det sjunde inseglet)

Nils Poppe (i filmen Det sjunde inseglet)

Lyssna på ”I havet av svartklädda män” – ett radiodrama (29 minuter)

I havet av svartklädda män av Aldo Iskra är Sveriges bidrag till European Broadcasting Unions tema Europe 1914. Sveriges och andra länders bidrag finns (under perioden 2014-2018) att lyssna på via länken Audio snapshots from a continent at war.

Föreställningen som producerades av Radioteatern sändes i sin helhet under senhösten 2014. I produktionen deltog skådespelaren Anders Granström och dramatikern och regissören Aldo Iskra, båda från Barra Barra.

Ensemble I havet av svartklädda män (2014)
Anders Granström – NILS, en äldre man
Helena Nizic – AMANDA PAVIC, nattvak
Anette Lindbäck – AMANDA, fostermor
Cecilia Lindqvist – JOHANNA, bageriarbetare
Magnus Schmitz – GUSTAV V, Sveriges kung
Rasmus Luthander – CHRISTIAN X, Danmarks kung
Mikael Dahl – HAAKON VII (CARL), Norges kung

Aldo Iskra, regissör
Staffan Storm, kompositör

Johan Chandorkar, Sound Director
Magnus Lindman, dramaturg
Henrietta Hultén, producent

Radioteatern, Sveriges Radio Malmö, 2014

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bräckt vatten – en film

Asta och Midhat Ibrahimbegovic

Asta och Midhat Ibrahimbegovic

Se filmen Bräckt vatten (19 minuter)

BräcktVatten handlar om att leva tillsammans och att ha sin bakgrund i skilda sociala, etniska, religiösa eller kulturella tillhörigheter. Filmen är en del av samarbetet i scenkonstgruppen Barra Barra som arbetar med att sammansmälta musik, dans, skådespel, film och öppna samtal till något som söker nya vägar inom scenkonsten och som samtidigt vänder sig till en bred publik.

Filmen är ett porträtt av Midhat och Asta Imbrahimbegovic i scenprojektet Bräckt Vatten 2012. Han bosnisk muslim och hon svensk kristen, de har varit gifta i drygt femtio år. Midhat är en av grundarna till Islamic Center i Malmö. Deras liv är präglat av dialog över kulturella och religiösa gränser. Midhat Ibrahimbegovic dog i oktober 2015.

BräcktVatten ingår i en serie scenkonstverk som inleddes med Elegi över vacker slagg (2011).

Scenkonstgruppen Barra Barra i Bräckt vatten (2012) /
Bengtsson, Åsa Maria, bildkonstnär, filmare
Granström, Anders, skådespelare, berättare
Iskra, Aldo, regissör, textförfattare
Iskra, Elin, journalist, intervju
Soneson, Thore, filmare, skribent
Svensson, Dan Johnny Percy, musiker
Söderberg Eberhard, Sofia, dirigent, sångare

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Trojanskorna Barra Barra

Anders Granström, Melody Putu

Anders Granström, Melody Putu

Anders Granström, Melody Putu, Dan Percy Svensson, Sofia Söderberg

Anders Granström, Melody Putu, Dan Johnny Percy Svensson, Sofia Söderberg

Aldo Iskra

Aldo Iskra

Trojanskorna Barra Barra presenterades i Domkyrkoforum i Lund, under lördagarna 18 maj, 15 juni, 26 oktober och 23 november 2012. Rubriken för de fyra tillfällena var Gudarnas vrede, Segerns sötma, Ett liv i ruiner och How do I recognize my home? Vid samtliga tillfällen framfördes scenkonstmaterial i form av dans, teater och musik.

De öppna repetionerna och samtalen ingick i scenkonstgruppen Barra Barras förstudie av Euripides drama Trojanskorna. Syftet med samtalen var att, tillsammans med gäster och publik, fördjupa tolkningen och att vidga perspektiven i det konstnärliga arbetet

Urvalet av gäster gjordes i samarbete med studieförbundet Ibn Rushd Södra, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö och Lunds domkyrkoförsamling. Domkyrkoförsamlingen tog tillsammans med Barra Barra initiativet till Trojanskorna Barra Barra. Förutom nämnda organisationer stöds projektet med anslag ifrån Lunds Missionssällskap och Musik i Syd.

Scenkonstgruppen Barra Barra i Trojanskorna Barra Barra (2012)

  • Aldo Iskra, regissör, dramatiker.
  • Anders Granström, skådespelare.
  • Dan Johnny Percy Svensson, musiker, kompositör.
  • Filip Runesson, musiker.
  • Kerstin Andersson, skådespelare.
  • Melody Putu, dansare, koreograf.
  • Sofia Söderberg Eberhard, musiker, dirigent, kompositör.
  • Åsa Lieberath, scenograf.
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Elegi över vacker slagg – en gatuteaterföreställning

Möllevångstorget, Malmö

Möllevångstorget, Malmö

Stortorget, Lund

Stortorget, Lund

Centralstationen, Kristianstad

Centralstationen, Kristianstad

Ceilia Nilsson, Anders Granström, Sofia Söderberg

Ceilia Nilsson, Anders Granström, Sofia Söderberg

Med Elegi över vacker slagg inleder Barra Barra en serie scenkonstverk som alla tar utgångspunkt i begreppet ”hem”, i frågor som rör tillhörighet, utanförskap och identitet.

Föreställningen är ämnad att spelas på gator och torg. I Elegi över vacker slagg framförs Tomas Tranströmers dikt Elegi och Vejlo Tormis sång How Can I Recognize My Home. Framträdandet varar i cirka 15 minuter.

Elegi över vacker slagg (2011) är skapad av

Sofia Söderberg Eberhard, musiker (dirigent, Svanholm Singers 2001-, kormästare, Malmö Opera 2007-10)

Cecilia Nilsson, dansare (Salzburg Experimental Academy of Dance 2004-08, Zauzend Hoch i Berlin, Monaco Dance Forum)

Anders Granström, skådespelare/berättare (teater, TV, film sen 40 år)

Aldo Iskra, regissör (Statens teaterskole i Köpenhamn 1982-86, Svenska teatern i Helsingfors, Borås stadsteater, Folkteatern i Gävle)

Spelplan, 6 september 2011: Möllevångstorget, Malmö, Stortorget, Lund, Centralstationen, Kristianstad.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Programförklaring – Scenkonstgruppen Barra Barra

I Barra Barra utgår vi från en idé om en alternativ scenkonst där musik, dans och teater är likvärdiga och interagerande delar. Vi inspireras av gränsöverskridande verk där konstnärligheten låter sig befruktas av kulturella olikheter, av möten mellan globala strömningar och lokala identiteter.

I våra verk vill vi förena mångbottnade gestaltningar med åskådarens medskapande fantasi. Vi strävar efter att kombinera ett lekfullt scenspråk med en lyhördhet inför komplicerade frågeställningar och för kulturella gränsdragningar.

Människan och hennes behov av förflyttningar över kulturella och språkliga gränser är i centrum i vårt undersökande arbetssätt. Ytterst vill vi bidra till en förstärkning av människors rätt att tänka fritt och att agera självständigt.

Den ”gatuteaterestetik” vi arbetar med inbjuder till ett tydligt publikt tilltal och till ett bejakande av teaterala uttrycksmedel. Den teatertradition vi knyter an till innefattar exempelvis Commedia dell’arte.

Vårt ideal är en ”fattig teater”, sparsam på yttre storslagna effekter men rik på tankar och känslomässigt innehåll. Vi arbetar kollektivt, samtidigt som var och en har ett särskilt ansvar för den egna specifika kompetensen. Ensemblens olika konstnärliga bakgrunder uppfattar vi, liksom olikheterna i kultur och språk, som en tillgång.

Vi vill förverkliga mångfaldens möjligheter inom scenkonsten i en djupare bemärkelse, vi föredrar det associativa berättandet framför det linjära, mångtydighet framför entydighet, poesi framför propaganda. Kort sagt, dialog framför förkunnelse.

Scenkonstgruppen Barra Barra, Malmö februari 2011

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar